Home

Zaplanowanie oraz organizowanie zbiorowych imprez o charakterze artystycznym – a więc jak to wygląda od zaplecza?

Super User. Opublikowano w sztuka

parthenon g10785b01e 640Zaplanowanie i organizacja zbiorowych imprez artystycznych domaga się po pierwsze tego, żeby dokładnie podać cel zamyślonego eventu. Za sprawą tego koordynator ustala, co należy wykonać w kolejnych posunięciach. I nie ma tu rozróżnienia, czy będzie chodziło o większą firmę zajmującą się organizacją, bądź też o prywatne instytucje, które się na to zdecydują.

Czy muzyka to kultura wyższa? Zalety i ułomności nowoczesnego i konwencjonalnego podejścia twórców do muzyki

Super User. Opublikowano w sztuka

theater gb9db36249 640Muzyka jest nieodzowną częścią kultury. Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Dostarcza rozrywki, tworząc jednocześnie przekaźnik doświadczanych przez muzyków emocji. Współcześni artyści reprezentują zarówno nowoczesne, jak i konwencjonalne podejście do niej. Oba są ważne, choć mają swoje wady i atuty.

Nowoczesna architektura a kultura

Super User. Opublikowano w sztuka

seattle g6abe43f52 640Ciekawe pod względem architektonicznym obiekty o przeznaczeniu kulturalnym można aktualnie oglądać w każdym polskim miasteczku. Od wielu lat trend ten jest nasilony i nowoczesne kina, teatry oraz muzea są powoli detalem krajobrazów miejskich. Trendy w architekturze wskazują na to, że w poszczególnych obiektach można odnaleźć dużo przeszkleń.